Programi za rad sa nadarenom decom

Ukoliko nismo u dovoljnoj meri shvatili koliko je važno da uvažimo činjenicu da su sva deca međusobno različita pogotovo kada je učenje u pitanju, ne možemo dobro osmisliti efikasan koncept nastave koja bi zadovoljila potrebe darovite dece.

U školama deca su grupisana prema uzrastu, dakle pretpostavlja se da su sva koja su rođena u istoj kalendarskoj godini psihofizički i intelektualno jednaka i da mogu sa približno istim uspehom pratiti iste nastavne sadržaje. To, naravno, nije tačno … (nastavite sa čitanjem)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s