Prepoznavanje nadarenih u školama

Kod nas, nažalost, ne postoji planiran koncept identifikacije i izdvajanja nadarenih niti pružanje posebnog tretmana tokom  najvećeg dela osnovnog školovanja. Država nema strategiju kad je ovaj problem u pitanju i sve je prepušteno slučaju. Tek od sedmog razreda osnovne škole u pojedinim gradovima postoje matematička odeljenja za nadarene, a tek u srednjoj i za neku decu sa drugačijim talentima … (nastavite sa čitanjem)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s