Lingvistička (jezička, verbalna) inteligencija

Lingvistička inteligencija podrazumeva naglašen interes prema rečima

i načinu na koji se reči koriste u čitanju, pisanju i govoru. Ona takođe uključuje

uživanje u igrama s rečima, stranim jezicima, pričanju priča, kreativnom pisanju

ili čitanju. Osobe kod kojh je razvijenija lingvistička inteligencija vole da čitaju

knjige, stripove, novine, pišu pesme i priče, uglavnom nemaju problema sa javnim

nastupanjem i govorenjem, dobri su komunikatori i sl.

Deca koja poseduju ovaj tip inteligencije trebaju mnoštvo prilika da razgovoraju,

diskutuju, ulaze u grupne interakcije, pišu eseje ili tekstove na zadatu temu, slušaju

različite govornike, kreiraju dijaloge sa partnerom ili sa grupom saradnika,

daju govorna uputstva, bave se kreativnim pisanjem, čitanjem, pisanjem izeštaja

ili novinskih članaka i dr.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s