Šareni rebusi za decu – igra kroz sliku i reči

Latinica

REŠENJA:

1. Loptica (lo-ptica)  2. Glavni (g-lav-ni)  3. Zarezan (zarez-an)  4. Lektira (le(p)ktir-a) 5. Koliba (“k”-o-“l”-`iba)  6. Trubač (“t”-“r”-u-“b”-`ač)  7. Raspust (`ras`-“p”-u”st”)   8. Nakovanj (na-“k”-ova(n)nj)  9. Naopako (na-“o”-“pa”-ko“)  10. Napisati (na-“pi”-sat-“i”)  11. Jednakost (jedan-kost)  12. Predati (pred-“a”-“ti”)   13. Granuti (gran`-u-“ti”)  14. Ko pita ne skita (kopita-“n”-eski`-“ta”)  15. Prepoznati (“p”-rep-o-“z”-na-“ti”)  16. Pokoravati (“p”-oko-`rava-“ti”)  17. Uglavnom (u-glav`-no(s)m) 18. Naoružan (na-o-ruža-n)

AUTOR REBUSA: Petrov Tatjana (malo sam se igrala…)

…………………………………………………………………..

Ćirilica

Rešenja:

1. Trava (K(T)rava ) 2. Podlaktica (pod-“lak”-`tica) 3. Nauka (“N”-`auk-“a”) 4. Nemačka (ne-mačka) 5. Naliv pero (na-“liv”-pero) 6. Rezanac (re-(l)zanac) 7. Kompas (“k”-o-“m”-pas) 8. Nadmen (nad-“m”-“en”) 9. Pospan (p(a)os-pa(s)n)) 10. Polen (“p”-o-“len) 11. Kopačka ko-(t)pačka) 12. Kupon (“k”-u “p”-o “n”) 13. Uvoditi  (U- vodi-“ti”) 14. Čupati (“Č”-u-`pati) 15. Neznalica 16.  Opanak (“O”-pa-“n”-`ak)  17. Napunjen (na-(d)punje-“n”) 18. Zatražiti (za-tr(i)a-žit(o)i)

AUTOR REBUSA: Petrov Tatjana (malo sam se igrala…)

4 thoughts on “Šareni rebusi za decu – igra kroz sliku i reči

    1. Kopiraj link, tj URL . Ne znam zašto nemam dugme deljenja i “Like” dugme na stranicama. Ako ti znaš, pomozi. Otkačena je opcija da se ta dugmad pojavljuju, ali ih od nedavno nema.???

      1. Nažalost, ne znam ni ja. Moguće je da su stranice nekako zaštićene, bar ove dve sa rebusima i pričama. Sa glavne strane je moguće deljenje i naravno, kopiranjem linka. Bilo kako bilo, sjajni su!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s