Da li je umetnost nebitna budućim generacijama

Istraživanja u Norveškoj, provedena među studentima između 1998/99. i 2008/09.  dovela su do zaključka da naglo pada interesovanje za umetnost, književnost i klasičnu muziku. I nova istraživanja provedena van Norveške sugerišu, takođe, da je došlo do značajnog pada među studentima za “tradicionalne umetnosti”: klasičnu muziku, umetnost i pozorište (mada su mjuzikli i dalje popularni).

Studija objavljena u časopisu “Poetics” sugeriše da umetničke forme kao što su literatura i klasična muzika postaju sve više nebitne za kulturni život većine studenata. To ukazuje na sve nezavidniju poziciju “tradicionalne rafinirane kulture”, prema istraživanjima provedenim od strane Univerziteta u Bergenu, a pod rukovodstvom Jostein Gripsrud.

J.Gripsrud i njegove kolege sprovele su dva istraživanja među studentima na glavnim institucijama visokog obrazovanja u norveškom gradu Bergenu: Univrzitet u Bergenu, Norveška škola za poslovnu administraciju, Bergenski koledž i Nacionalni koledž umetnosti, Bergen. Prvo istraživanje je provedeno krajem 1998. i početkom 1999., a testirano je 1113 studenata. Drugi je dizajniran slično, da bi proverio rezultate prvog, s nekim dodatnim pitanjima vezanim za korišćenje digitalnih medija, a proveden je 10 godina kasnije, krajem 2008. i početkom 2009. Continue reading “Da li je umetnost nebitna budućim generacijama”