Inteligencija – različiti pogledi i perspektive

Nauka o učenja je relativno nova disciplina proizašla iz razvoja oblasti ko što su: kognitivna nauka, psihologija, filozofija, neuronauka. Njen cilj je primena naučnih metoda u ljudskom nastojanju poučavanja i učenja (nastavi učenja) koje su vekovima tretirani pretežno kao posebno umeće. Postoji mnogo umeća i veština koje su uključene u proces poučavanja i učenja, a koji su korišteni oduvek. Neka saznanja o ovome su novija, a postoje mnoga koja se tek otkrivaju i koja će tek biti otkrivena. Nauka o učenju može ponuditi neke iznenađujuće i korisne perspektive o tome kako voditi i edukovati nove generacije.

Danas postoje razni pristupi i pogledi na inteligenciju, te njene mogućnosti i pespektive razvoja. Ovde su navedene neke od njih: Continue reading “Inteligencija – različiti pogledi i perspektive”