Kreativni razvoj u ranom detinjstvu

Pravila sam malo red među nacrtima neobjavljenih članaka kojih ima 50-ak na blogu i pronašla i ovaj. Pre godinu dana, čitajući jedan obiman tekst o kreativnom razvoju male dece, izvukla sam teze s namerom da pojasnim svaku fazu. U međuvremenu odvukle su me neke druge teme, tako da do proširenja teksta nikad nije došlo, a na nacrt sam potpuno i zaboravila. Čitajući ga juče, učinio mi se zgodan upravo ovakav – sažet i jasan, pa sam odlučila da ga objavim baš u ovoj formi.

Kreativni razvoj u detinjstvu ima svoj prirodan tok i redosled. Svaka faza vezana je za odgovarajući  uzrast i prate je odgovarajuće aktivnosti deteta. Evo nekih aktivnosti koje su karakteristične za određene faze. Continue reading “Kreativni razvoj u ranom detinjstvu”