Priče u slikama za malu i veliku decu

Priče su namenjene deci predškolskog uzrasta i početnih razreda osnovne škole. Potrebno je da dete pažljivo razgleda sve slike koje pripadaju jednoj priči, a zatim pravilnim redosledom ispriča priču navodeći što više objašnjenja za svaki postupak aktera – u kojim okolnostima se dešava priča, zašto su pojedini likova postupili baš na taj način kao što je prikazano i slično… Ne treba se zadovoljiti da, prosto, šturo ispriča šta vidi na svakoj od sličica, a  ukoliko se to dogodi, treba mu postavljati pitanja.

 

Mislim da je odlična ideja za stariju decu da sami pokušaju da kreiraju priče na ovakav način, koristeći ovaj ili neki drugi program. Zaista je pravi kreativni izazov. Potrebno je osmisliti priču koja može da stane u nekoliko sličica, zatim je smestiti u određen ambijent, odabrati likove i njihova raspoloženja, sličice treba tako kreirati da se iz njih jasno „čita” šta se dešava, a događaje tako rasporediti da ih je lako povezati u priču. Priča može da bude poučna, duhovita ili da sadrži problemski zadatak. Postoje i bogatiji programi sa više mogućnosti, ali nisu besplatni (osim probne verzije od 15 dana), a i komplikovaniji su za korištenje. U principu, što su mogućnosti ograničenije potrebno je više mašte i snalažljivosti. Meni je za svaku od ovih priča bilo potrebno oko sat vremena. Continue reading “Priče u slikama za malu i veliku decu”