Perfekcionizam nije perfektan

Razumevanje perfekcionizma

Mi živimo u nesavršenom svetu, a perfekcionisti su opsednuti tim da učine svoj život apsolutno savršenim. Perfekcionizam je verovanje da savršenstvo može i treba da bude postignuto i da je sve ispod toga, neprihvatljivo. Međutim, ako ne dozvolimo sebi da budemo nesavršeni, bez obzira šta preduzimali, krajnji rezultat će skoro uvek biti razočarenje. Perfekcionizam je samoporažavajuće ponašanje, što može da izazove depresiju, loše samopoštovanje, probleme u odnosima, pa čak i samoubistvo. On takođe utiče na bračne i lične odnose. Biti perfekcionista znači ispoljavati vrlo kruto ponašanje prema sebi i prema drugima. Continue reading “Perfekcionizam nije perfektan”