Testirajte muzičke sposobnosti za 6 minuta

Ovde se nalazi jedan zabavan test muzičkih sposobnosti – tačnije tu se intenzivno ispituje muzička memorija i sposobnost prepoznavanja visine tonova.

Sastoji se iz 36  kratkih numera. Svaka numera odsvirana je dva puta, ali neki put je ona u potpunosti ista, a neki put deluje da je ista – ustvari je samo vrlo slična. Klikom na taster vi treba da se opredelite da li su u pitanju dve identične melodije ili se radi o različitim. Nakon urađenog testa unosite pol, godine starosti, dužinu trajanja muzičkog obrazovanja i poreklo (ne znam zašto je to važno), a zatim klikom na strelicu dobijate rezultat u procentima i “opisnu ocenu”. Zanimljivo otkriće ovog testa je da i ljudi koji ne raspoznaju baš najbolje visine tonova mogu imati dobru muzičku memoriju. Continue reading “Testirajte muzičke sposobnosti za 6 minuta”

Advertisements