Telesno- kinestetička inteligencija


Ova inteligencija je zastupljenija kod onih osoba koje izražavaju sebe

i svoje sposobnosti koristeći svoje telo, što znači da oni misle i uče telom.

Reč je o osobama koje: vole kretanje i fizičku aktivnost, lako i brzo uče

fizičke veštine,imaju dobru koordinaciju pokreta,uspešni su sportisti,

elegantno plešu,izvode uspešno mađioničarske trikove i sl.

(ali ne sve od toga).

Deca trebaju mnoštvo prilika da se bave kretanjem, rastezanjem,

telesnom vežbom, kreiraju igre kretanja,koriste telo prilikom  učenja,

koriste jezik znakova, pantomimu, da se bave trčanjem i drugim sportskim disciplinama.
Advertisements

One thought on “Telesno- kinestetička inteligencija

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s