Zlatna sredina

Da bi saznao da li intelektualna superiornost u rešavanju testova inteligencije ima veze sa dostignućima u životu, psiholog L. Terman pratio je nekoliko decenija šta se događalo sa velikom grupom dečaka i devojčica koji su na testiranju dobili IQ od 140 i veći.

Opšti zaključak ove studije bio je da deca koja pokažu superiornost prilikom rešavanja testa zadržavaju svoju superiornost i kasnije, tokom života.

Najmanje se, međutim, zna kakav domet i uspeh kasnije u životu postižu deca koja na testovima inteligencije postižu prosečne rezultate. Ova kategorija dece nije dovoljno proučena, ali na osnovu nekih iskustava zna se da se u okviru ove grupe mogu naći osobe sa zavidnim intelektualnim potencijalom. Izgleda da se taj potencijal posredstvom testa ne može dovoljno tačno registrovati. Očigledno test, kao način merenja, ne odgovara svakom pojedincu, pa se može pretpostaviti da bi u drugačijim uslovima ispitivanja određeni pojedinci iskazali svoje sposobnosti u većoj meri.

(izvor: dr Aleksandar Bukvić: “Proverite svoju inteligenciju”)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s